O nama

Poštovani,
Dobrodošli na web stranicu Empatije d.o.o., koja se bavi specijalističko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom, dijagnostikom i medicinskom rehabilitacijom iz područja psihijatrije. Sjedište Empatije d.o.o. je u Zagrebu, Medvedgradska 49.

Zašto naziv empatija?

U svom cjelokupnom radu neprestano promičemo medicinu usmjerenu prema osobi, a ne prema dijagnozi, vjerujući da su i u zdravlju i bolesti izrazito važni biološki, psihološki, socijalni i duhovni čimbenici. Također, smatramo da je jedna od najvažnijih komponenti umijeća medicine (ars medica) dobra komunikacija i odnos između liječnika i bolesnika, pri čemu empatija ima ključnu ulogu. Zdravstveni profesionalac će koristeći empatiju moći osjetiti kako se bolesnik osjeća („ući u njegove cipele“), ali će uz ovaj emocionalni dio znati i razumjeti zašto se i u kom kontekstu događa određeni zdravstveni problem i kako najbolje pomoći, koristeći svoje medicinsko znanje te kliničke i komunikacijske vještine.

Bez dobre empatije nema dobre medicine.
Upravo ovakav odnos želimo i ovdje njegovati s našim pacijentima i članovima njihovih obitelji koji se nose sa raznim psihičkim problemima. Na psihički poremećaj gledamo kao i na svaki drugi zdravstveni poremećaj, koji se pojavio zbog brojnih mogućih čimbenika, a na nama je da zajedno s pacijentom što prije i uspješnije razriješimo problem i vratimo osobu njegovim/njezinim svakodnevnim aktivnostima. Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, a nema gotovo nijedne kronične bolesti u medicini u čijem nastanku i tijeku ne sudjeluju i psihički čimbenici.

U Empatiji d.o.o. rade specijalisti psihijatri s bogatim kliničkim iskustvom, koji se zalažu za kulturu zdravlja i koji su se do sada susreli sa svim poznatim psihijatrijskim poremećajima.

Ako ste se negdje i izgubili u tim „tamnim tunelima i labirintima duše“, vjerujemo da se ponovno možete naći i nastaviti život koji je bio zaustavljen.

Mi smo tu da vam pomognemo!

Obratite nam se s povjerenjem.

Vrste usluga

  • Prvi specijalistički pregled
  • Kontrolni specijalistički pregled
  • Prvi subspecijalistički pregled
  • Kontrolni subspecijalistički pregled
  • Konzultacija
  • Konzultacija s nalazom specijalista
  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Obiteljska i partnerska psihoterapija
Veljko Đorđević je izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku, a 1975. studij medicine u Zagrebu. 1981. završava specijalizaciju iz psihijatrije, a 2005. užu specijalizaciju iz socijalne psihijatrije.

Više

prof.dr.sc. VELJKO ĐORĐEVIĆ, prim., dr.med.

Marijana Braš je izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Osijeku, a nakon toga studij medicine u Zagrebu te je dobitnica nagrade „Drago Perović“ za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 1995. godini.

Više

prof.dr.sc. MARIJANA BRAŠ, prim., dr.med.